cze uk rus

    Společnost EKOINVESTA spol. s r.o., která je jednou z nejvýznamnějších stavebně-montážních firem svého regionu, byla založena zápisem do obchodního rejstříku 23.ledna 1996. Přestože je její specializací technické zařízení budov a průmyslové technologie, můžeme se s výsledky její úspěšné činnosti setkat také při výstavbě a rekonstrukci objektů pozemního, průmyslového a inženýrského stavitelství a při výstavbě ekologických staveb.    V čele firmy stojí jednatel - Jaromír Derych, který byl u zrodu společnosti a neustále ji vede k dalšímu rozšiřování a zkvalitnění jak pro zákazníka, tak i pro zaměstnance.    Firma EKOINVESTA spol. s r.o. je řízena z Hranic na Moravě, kde se nachází i její sídlo. Protože působí nejen na Moravě a ve Slezsku, ale také v Čechách (částečně v dalších zemích Evropy), se snažíme přiblížit a přizpůsobit zákazníkovi tím, že se často vypravujeme až za ním a můžeme tak lépe vyhovět jeho potřebám a požadavkům.    Navíc se společnost EKOINVESTA spol. s r.o. již řadu let zabývá výrobou a dodávkami potrubních dilatačních dílů tzv. "Kompenzátorů". Na jaře roku 2004 společnost zakoupila technologii pro výrobu gumových měchů kompenzátorů. Firma také začala vyrábět měchy ve více druzích materiálů pryže, čímž může nabídnout zákazníkovi použití pro více druhů médií.Obchodní jméno: EKOINVESTA spol. s r.o.
Identifikační údaje: IČO: 646 18 447

DIČ: CZ64618447

Číslo účtu: 194 292 210 277 / 0100

Bankovní spojení: KB Přerov, exp. Hranice
Sídlo společnosti: Třída 1. máje 328

753 01 Hranice